งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559

กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559 เนื่องจาก
ส่วนสัปดาห์ต่อไปมีการฝึกตามปรกติ
(ถือว่าจะมีฝึกเป็นปรกติทุกสัปดาห์หากไม่มีประกาศงดฝึก )

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มฝึกได้ที่ เฟสบุ้ค