งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559

กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559 เนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษ
ส่วนสัปดาห์ต่อไปมีการฝึกตามปรกติ
(ถือว่าจะมีฝึกเป็นปรกติทุกสัปดาห์หากไม่มีประกาศงดฝึก )