อภิธานศัพท์

 

คำศัพท์ควรรู้ที่มักใช้ในการฝึก (ระหว่างจัดทำ) 

 

Waza  เทคนิค

Kata  形:   การฝึกตามรูปแบบที่ได้เตรียมไว้ในศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่น

seiza  正座:  เป็นท่านั่งแบบญี่ปุ่น นั่งโดยหลังเท้าราบไปกับพื้นก้นทับส้นเท้า

rei  礼: การเคารพ

Chudan 中段:  ระดับกลาง

Gedan 下段:  ระดับต่ำ

Jodan 上段: ระดับสูง

 

Shinto  新刀:   ดาบยุคใหม่ หมายถึงดาบที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1596 ถึง ค.ศ. 1760

Koto 古刀: ดาบยุคเก่า หมายถึงดาบที่สร้างขึ้น ก่อน ค.ศ. 1596

Kodachi 小太刀: ดาบสั้น 

Ha : คมดาบ

Tsuba : กระบังดาบ

Saya : ฝักดาบ 

Kissaki 切先: ปลายดาบ 

Tenouchi 手の内  วิธีการถือ(ดาบ)

Monouchi 物打  พื้นที่ส่วนหนึ่งบนส่วนคมของใบดาบที่จะเป็นส่วนที่กระทบเป้าหมายขณะตัดหรือฟัน

Batto noto 抜刀納刀: ชักดาบ และ เก็บดาบ

Tsuki 突き: แทง

Mayokogiri 真横切り: ฟันตัดแนวแนวนอน

Kubikiri 首切り: ตัดศรีษะ(คอ)