The secrets of swordmanship – Iai, Kenjutsu, Shizan

Logo_MusashiMugaikai (1)

มุไกริว เฮียวโด จัดเป็นสำนักศิลปะการต่อสู้โบราณหรือโคริววิชาหนึ่งก่อตั้งโดย ซึจิ เกตตัน ซุเกะโมชิ โดยเป็นวิชาที่มีความชำนาญด้านการใช้ดาบ วิถีดาบของมุไกริว มีลักษณะเด่นคือเทคนิคที่มีความกระชับ และ การเคลื่อนไหวที่ตรงไปตรงมา โดยมีการฝึกทักษะหลักสามด้าน คือ เคนจุสสุ,  อิไอโด และ ทาเมชิกิริ โดยการฝึกปัจจุบันมักมุ่งเน้นการฝึกไปในด้าน อิไอเฮียวโด หรือ อิไอโด ซึ่งเป็นการชักดาบออกจากฝักโดยที่สามารถตัดหรือฟันเป้าหมายไปได้ด้วย

แม้ว่าปัจจุบัน มุไก ริว มักเป็นที่รู้จักและมีจุดเด่นในการฝึกอยู่ที่ทักษะวิชาอิไอโด ทำให้มักถูกรู้จักในชื่อ มุไกริว อิไอโด แต่การฝึกของวิชา มุไกริว อิไอเฮียวโด จะมีการฝึกฝนในสามทักษะหลัก ได้แก่ อิไอโด เคนจุสสุ และ ชิซัน (ทาเมชิกิริ)

  • อิไอโด ศิลปะที่ควบคุมการชักดาบออกจากฝักโดยพร้อมกับการโจมตี และ ควบคุมคู่ต่อสู้ในเวลาเดียวกันด้วยเวลาที่เหมาะสม
  • เคนจุสสุ ศิลปะการใช้ดาบ การฝึกจะเน้นความสำคัญของทั้งเรื่องเวลาและเรื่องระยะห่าง
  • ชิซัน ทดลองการฟันตัดเป้าหมายด้วยการลงดาบสมาธิและความแม่นยำ
    (คำว่า ชิซัน เป็นวิธีการอ่านออกเสียงอีกแบบหนึ่งของคำว่าทาเมชิกิริ)

 

image (5)         image (3)        Tsukidome_2013

 

กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ หรือ มุไกริว บางกอก เคโกะไก (Bangkok Keikokai)  

เปิดทำการฝึกวิชาดาบญี่ปุ่น มุไกริว อิไอเฮียวโด โดย ร.อ. เอก  โอสถหงษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ (Yoshitaka Nomura) จาก โยโกฮาม่า มุไกไค หนึ่งในโรงฝึกหลักของ มุซาชิ โนะ คุนิ มุไกไค (ชื่อเดิมคือ เอโดะ มุไกไค)  โดยวิชาอยู่ภายใต้การสอนของผู้สืบทอดคนที่ 16 ของ มุไก ชินเด็น มุไกริว อิไอเฮียวโด (Mugai Shinden Mugairyu Iaihyodo) อาจารย์ โคนิชิ มิสะคะซุ ริวโอ (Konishi Misakazu Ryuoh) โดยได้รับอนุญาตให้เริ่มต้น กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ ในเดือนพฤษภาคม 2559

Bangkok Keikokai is a study group of Mugai ryu Iaihyodo.
The Keikokai is leaded by Flt.Lt. Ake Osothongs under the guidance of Yoshitaka Nomura Kyoshi from Yokohama Mugaikai under Shiryukai.