Month: October 2016

ย้ายสถานที่ฝึกไปที่ สโมสรกองทัพบก ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559
กลุ่มฝึก มุไกริว กรุงเทพ จะทำการย้ายสถานที่ฝึกไปที่
สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี (ใช้ห้องเทควันโด)
โดยเพิ่มเติมเวลาฝึกมากขึ้น คือ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น. 

newlopic

 

เนื่องจากต้องปรับระเบียบให้เข้ากับวิชาอื่น ๆ ในสโมสร
จึงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าฝึกดังนี้

ค่าฝึก 1600 บาท สำหรับการฝึก 8 ครั้ง (ภายในสามเดือน)
หรือ 250 บาท / ครั้ง
*** ค่าฝึกจ่ายที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของสโมสรทหารบก ***

*** ยกเลิกการงดเว้นค่าฝึก และ การลดราคาค่าฝึกที่เคยประกาศในอดีต *

 

เปิดรับผู้สนใจเข้าฝึกใหม่ตลอดทั้งปี สามารถเริ่มฝึกได้ทุกสัปดาห์

 

สโมสรทหารบกวิภาวดี (ภาพจาก เฟสบุุ้ก)

14706780_577422962444213_4230247087971217122_o

 

แผนที่ (คลิกที่รูป)

thaiarmy-map-th

 

 

งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

ประกาศกลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ

งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เนื่องจากมีกิจกรรมนอกสถานที่

ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 จะทำการฝึกโดยรับเฉพาะสมาชิกปัจจุบัน (เพื่อเตรียมการย้ายสถานที่ฝึก)