การเตรียมตัวเข้าฝึก

การสมัครสมาชิกใหม่

กลุ่มฝึกมุไกริวกรุงเทพ หรือ มุไกริว บางกอก เคโกะไค เป็นกลุ่มฝึกที่อยู่ภายใต้สมาคม มุไก ชินเด็น มุไกริว อิไอเฮียวโด ชิริวไก (Mugai Shinden Mugairyu Iaihyodo Shiryukai | ชื่อย่อ ชิริวไก) ภายใต้การดูแลของมุซาชิโนะคุนิ มุไกริว ในประเทศญี่ปุ่นจึงใช้งานกฏระเบียบเดียวกันกับสมาคมในประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้นผู้ฝึกใหม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมมุซาชิโนะคุนิ มุไกริว ในประเทศญี่ปุ่นได้ตามความสมัครใจ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแสดงตนเป็นสมาชิกเพื่อการสอบเลื่อนวุฒิ โดยการสมัครสมาชิกสมาคมจะมีค่าใช้จ่ายแรกเข้าครั้งแรกและค่าใช้จ่ายรายปีตามที่สมาคมในญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนด (สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้จากกลุ่มฝึก)

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ฝึกใหม่แนะนำให้เข้าเบื้องต้นก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมชิริวไกประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ โดยสามารถสมัครสมาชิกโรงฝึกได้เมื่อพร้อมที่จะทำการฝึกฝนอย่างจริงจัง เพราะ ไม่มีประโยชน์ที่จะสมัครสมาชิกโรงฝึกโดยไม่ได้เข้าฝึก  

 

การเตรียมตัวเข้าฝึกใหม่

มุซาชิ โนะ คุนิ มุไกไค เปิดรับผู้สนใจเข้าฝึกที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมได้ ทางกลุ่มฝึกนั้นเริ่มรับผู้ฝึกที่อายุ 14 ปี โดยไม่มีจำกัดอายุที่มากที่สุด ไม่มีข้อจำกัดทางร่างกายเนื่องจากการฝึกของมุไกริวเป็นการฝึกฝนแบบเซ็นที่เน้นการเคลื่อนไหวและการหายใจ ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายประสานกับการหายใจ จึงเป็นการฝึกที่ช่วยในด้านสุขภาพทั้งในด้านการออกกำลังและการทำสมาธิที่ผู้ฝึกแต่ละคนสามารถปรับความช้าเร็วเข้ากับการเคลื่อนไหวของตนเองได้ จึงไม่มีการจำกัดอายุผู้เข้าฝึก ในประเทศญี่ปุ่นผู้ฝึกอายุมากที่สุดมีอายุมากกว่าแปดสิบปี

* อย่างไรก็ตามผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้าฝึก
* ผู้ฝึกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง

 

 

การเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์

สมาคม มุซาชิโนะคุนิ มุไกไค นั้นเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ผู้ฝึกสามารถจัดหาชุดฝึกได้จากร้านค้าต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถสอบถามจากผู้สอนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ในการฝึก เช่น ดาบ และ ชุดฝึก มักหาได้ยากในประเทศไทยส่วนในต่างประเทศจะมีจำหน่ายในราคาที่แตกต่างกันไปตามแต่คุณภาพและแหล่งผลิต นอกไปจากนั้นตามท้องตลาดในปัจจุบันมีการจำหน่ายดาบและชุดที่มีลักษณะคล้ายชุดฝึกจำนวนมากแต่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกได้เพราะไม่ได้ผลิตมาเพื่อการฝึก หากผู้เข้าฝึกใหม่ต้องการซื้ออุปกรณ์ใด ๆ ขอแนะนำให้สอบถามก่อนเพื่อจะได้แนะนำในการจัดหาได้ด้วยความถูกต้องและราคาสมเหตุสมผล

  • ทางกลุ่มฝึกมีความตระหนักว่าการฝึกในวิชาดาบญี่ปุ่นนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มักจะต้องสั่งจากต่างประเทศ 
  • ในช่วงแรกขอแนะนำให้ผู้เข้าฝึกใหม่ เริ่มต้นด้วยการฝึกโดยใช้เสื้อยืด กางเกงวอร์มขายาวหรือกางเกงลำลองขายาวที่มักมีกันอยู่แล้ว (ห้ามใช้กางเกงขาสั้น กางเกงขาสามส่วน หรือ กางเกงเล) ร่วมกับการใช้เพียงดาบไม้และสายคาดโอบิก่อน(ดาบและโอบิในเบื้องต้นสามารถขอยืมได้ที่กลุ่มฝึก)  
  • ผู้ฝึกที่มีชุดฝึกศิลปะการต่อสู้วิชาญี่ปุ่นอื่น ๆ  เช่น ยูโด หรือ คาราเต้ ก็สามารถสอบถามผู้สอนเรื่องการใช้งานได้ (นำมาในการฝึกครั้งแรกด้วย) 
  • เมื่อมั่นใจว่าต้องการฝึกแน่นอนแล้วจึงซื้อชุดฝึกและดาบอิไอเพิ่มเติมภายหลัง   

 

ข้อปฏิบัติเมื่อมาฝึกครั้งแรก 

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มฝึกย้ายสถานที่ฝึกไปที่สโมสรกองทัพบกจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ ขอให้สมาชิกใหม่ติดต่อที่ห้องประชาสัมพันธ์ของสนามกีฬากองทัพบกเพื่อสมัครสมาชิกของสโมสรและชำระค่าฝึกที่ประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าฝึก

 

ข้อแนะนำสำหรับอุปกรณ์พื้นฐาน

ดาบอิไอ (อิไอโตะ) หรือ ดาบไม้พร้อมฝัก          (จำเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกสำหรับผู้หัดใหม่ขอแนะนำให้เริ่มต้นจากการใช้ดาบไม้พร้อมฝักพลาสติก (หาซื้อได้จากภายนอก หรือ ที่โรงฝึกในราคารวมประมาณ 1200 บาท) จนกระทั่งมั่นใจว่าต้องการฝึกฝนต่อไปอย่างจริงจังจึงซื้อดาบสำหรับการฝึกอิไอ (iaito:อิไอโตะ) มาใช้งาน โดยดาบอิไอระดับเริ่มต้นจากญี่ปุ่นมีราคาประมาณ 7000-10000 บาทขึ้นไป

ดาบอิไอ สำหรับการฝึกอิไอนั้นจะเป็นดาบที่ไม่มีคม โดยดาบอิไอที่ทำจากญี่ปุ่นจะทำจากซิงค์อัลลอยที่ไม่ต้องการการดูแลรักษามากจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกฝนได้ทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อดาบอิไอขอให้สอบถามจากผู้สอนโดยตรงเรื่องการเลือกดาบ เนื่องจากความยาวดาบที่เหมาะกับการฝึกมักใช้ความยาวดาบไม่เท่ากับความยาวที่มักแนะนำในเวปไซต์ต่าง ๆ   รวมทั้งเพื่อทำความเข้าใจในการเลือกดาบก่อนซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อดาบที่ไม่สามารถใช้ฝึกได้ เช่น ดาบที่ระลึกสำหรับการวางประดับบ้านที่พบเห็นขายกันตามท้องตลาด และ ดาบคุณภาพต่ำ ที่มีโอกาสหักได้ง่ายระหว่างการฝึก

* ปัจจุบันพบว่าผู้เข้าฝึกใหม่จำนวนมากนำดาบมาที่กลุ่มฝึกด้วยตัวเองแต่มักเป็นดาบที่ใช้งานในการฝึกไม่ได้เพราะมักเป็นดาบที่ไว้แต่งบ้านหรือเป็นของที่ระลึก (ดาบที่ขายตามร้านขายของตามสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นส่วนมากไม่สามารถนำมาฝึกได้) ขอแนะนำให้มาสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะไปซื้อดาบด้วยตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อดาบที่ใช้งานไม่ได้มา 

* สำหรับดาบไม้ ตามปรกติแล้วแนะนำผู้ฝึกใช้ดาบไม้โอ๊คแดงหรือดาบไม้โอ๊คขาวที่มีขนาดมาตรฐาน จะสามารถนำมาใช้กับฝักดาบพลาสติกขนาดมาตรฐานได้ด้วย 

 

ตัวอย่างดาบอิไอสำหรับฝึกซ้อม

13120026_1224771124213231_3074710108941781287_o
ตัวอย่างดาบไม้และฝักพลาสติกที่สามารถใช้งานเพื่อสำหรับการฝึกเบื้องต้น

 

 

ชุดฝึก เสื้ออิไอ (โดกิ แบบอิไอโด) และ กางเกงฮากามะ (อิไอโด ฮากามะ) 
ลักษณะเสื้อสำหรับการฝึกอิไอโดนั้นชายเสื้อจะยาวกว่าชุดฝึกวิชาการต่อสู้อื่น ๆ  ส่วนฮากามะจะต้องใช้ประกอบกับโอบิด้วยจึงมักมีความยาวแตกต่างกับหลายวิชาที่ไม่ใส่อิไอโอบิ

ดังนั้นการเลือกซื้อเสื้ออิไอและกางเกงฮากามะอาจจะจำเป็นต้องมีการวัดตัวจึงขอให้สอบถามอาจารย์ก่อนที่จะไปซื้อด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อชุดที่ผิดขนาด เมื่อเข้ามาฝึกในเบื้องต้นสามารถลองชุดเพื่อหาเบอร์ที่เหมาะสมได้ที่กลุ่มฝึกก่อนการเลือกซื้อ (ในระดับเริ่มต้น ชุดฝึกที่ประกอบไปด้วยเสื้อฝึกและฮากามะ ราคาประมาณ 2000-3000 บาท

การเลือกชุดฝึกขอให้ผู้เข้าฝึกใหม่พิจารณาเลือกชุดที่มีคุณภาพที่ใช้เพื่อการฝึกซ้อม (ชุดฮากาม่าและเสื้อสำหรับคอสเพลย์ที่ขายกันทั่วไป การตัดเย็บส่วนมากไม่เหมาะสมกับการใช้ฝึกซ้อม)

 

SONY DSC

ตัวอย่างเสื้อฝึก

สายคาดสำหรับอิไอ (อิไอโอบิ)                   (จำเป็นต้องมี)
สายคาดหรือโอบิที่ใช้สามารถเป็นอิไอโอบิ (โอบิสำหรับอิไอโด ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท) หรือ โอบิหนาสำหรับกิโมโนที่เรียกว่าคาคุโอบิ (ราคาประมาณ 800-1000 บาท) ก็ได้ โดยสามารถใช้สายโอบิสีอะไรก็ได้ โดยทางโรงฝึกแนะนำให้ใช้สายแบบคาคุโอบิเนื่องจากกระชับกว่า

12418913_1164080140282330_3592464727406042153_o
ตัวอย่างสายคาดสำหรับอิไอ (อิไอโอบิ)

SONY DSC

ตัวอย่างสายคาดแบบคาคุโอบิ (แนะนำ)

 

สนับเข่า   (จำเป็นต้องมี)
แนะนำให้ใช้งานเนื่องจากจำเป็นต้องมีการนั่งคุกเข่าค่อนข้างเยอะ แนะนำให้จัดหาสนับเข่าแบบนิ่มสำหรับการเช่นกีฬา เช่น วอลเลย์บอล มาใช้ในการฝึกด้วย (สามารถหาได้ทั่วไป ราคาประมาณ 300-400 บาท)SONY DSC

ตัวอย่างสนับหัวเข่า

รองเท้าทาบิ (มีหรือไม่มีก็ได้)
รองเท้าทาบิที่ใช้จะเป็นทาบิเพื่อการฝึกศิลปะการต่อสู้ หรือ บูโด ทาบิ  (ราคาประมาณ 1000-2000 บาทในญี่ปุ่น) ไม่ใช่ทาบิที่ใช้กับกิโมโนเพราะจะลื่นจนเกินไป
อย่างไรก็ตามร้องเท้าทาบินั้นไม่จำเป็นมากสามารถฝึกด้วยเท้าเปล่าได้

 

แหล่งซื้ออุปกรณ์ 

ปัจจุบันทางโรงฝึกแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์การฝึกจากร้านในญี่ปุ่นโดยตรง
เช่น เวปไซต์ Tozando shop
สมาชิกสามารถจัดซื้อได้ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากต้องใช้บัตรเครดิตในการสั่งซื้อ
สมาชิกใหม่ที่อายุยังไม่ถึงหรือไม่มีบัตรเครดิตสามารถสอบถามที่โรงฝึกเพื่อฝากซื้อได้