กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ

 

Logo_MusashiMugaikai (1)

 

มุไกริว บางกอก เคโกะไก (Bangkok Keikokai) หรือ กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ เปิดทำการฝึกวิชาดาบ มุไกริว อิไอเฮียวโด โดย ร.อ. เอก  โอสถหงษ์ ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้ากลุ่มฝึก โดยกลุ่มฝึกใช้ระบบการฝึกและ สอบเลื่อนคุณวุฒิระบบเดียวกับโรงฝึกในญี่ปุ่น ในการควบคุมดูแลของ อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ (Yoshitaka Nomura) สายดำขั้นที่ 8 มุไกริว อิไอ เฮียวโด จาก โยโกฮามะ มุไกไค ภายใต้ มุซาชิโนะคุนิ มุไกไค (Musashi no kuni Mugaikai) ซึ่งอยู่ภายใต้ มุไก ชินเด็น มุไกริว อิไอเฮียวโด ชิริวไก (Mugai Shinden Mugairyu Iaihyodo Shiryukai) วิชาอยู่ภายใต้แนวทางการสอนของผู้สืบทอดคนที่ 16 ของ มุไก ชินเด็น มุไกริว อิไอเฮียวโด (Mugai Shinden Mugairyu Iaihyodo) อาจารย์ โคนิชิ มิสะคะซุ ริวโอ (Misakazu Konishi Ryuoh)

Bangkok Keikokai is a study group of Mugai ryu Iaihyodo.
The Keikokai is leaded by Flg.Lt. Ake Osothongs under the guidance of Yoshitaka Nomura Kyoshi from Yokohama Mugaikai under Musashi no Kuni Mugaikai and Shiryukai.

 

chartShiryukai Organization

 

การฝึกในกลุ่มฝึกประเทศไทยจะมุ่งเน้นในด้านการฝึก มุไกริว อิไอเฮียวโด โดยเฉพาะในส่วนของ อิไอโด และ ชิเซน ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นพื้นฐานหลักของมุไก ชินเด็น มุไกริว อิไอเฮียวโด แบบดั้งเดิม ผู้เข้าฝึกสามารถที่เป็นสมาชิกของมุไกริวเข้าร่วมฝึกในโรงฝึกที่ญี่ปุ่น และ สามารถสอบคุณวุฒิได้ตามระเบียบของโรงฝึก มุซาชิโนะ คุนิ มุไกไค

 

การฝึกในญี่ปุ่น

11934977_10153282959539024_2849317371047282589_n

Yo-Chu-In_2013
การแสดงอิไอโด โดย อาจารย์โยชิทะกะ โนมูระ

สำหรับผู้รับรองกลุ่มฝึกประเทศไทย อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ เคียวชิ จากโยโกฮาม่ามุไกไค เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะการต่อสู้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในหลากหลายวิชา ปัจจุบันนอกจากวิชาดาบมุไกริว ยังเป็นเลขาของสมาพันธ์บัตโตะนานาชาติในส่วนของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันท่านมีคุณวุฒิด้านศิลปะการต่อสู้ต่อไปนี้

  • วิชาดาบมุไกริว อิไอเฮียวโด  Mugairyu Iai Hyodo รับตำแหน่ง Kyoshi สายดำระดับ 8 เม็งเกียวไคเด็น
  • วิชาดาบนากามุระ ริว บัตโตะโด Nakamuraryu Battodo รับตำแหน่ง Kyoshi สายดำระดับ 8
  • วิชาไดโตริว ไอคิยูยิสสู Daitoryu Aikijujutsu รับตำแหน่ง Kyoju-dairi สายดำระดับ 6
  • วิชาโอกินาวะ โคบูโด Okinawan Kobudo สายดำระดับ 4 

 

อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ เป็นผู้ดูแลการฝึกของโรงฝึกและกลุ่มฝึกของมุไกริวในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น อลาสก้า(อเมริกา), วอชิงตันดีซี(อเมริกา), ลอนดอน และ อเมริกาใต้

 


อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ ขณะฝึกกับ โซเกะ โคนิชิ มิสะคะซุ ริวโอ


อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ เดินทางเผยแพร่วิชาดาบในต่างประเทศ

ร.อ. เอก  โอสถหงษ์ หัวหน้ากลุ่มฝึกมุไกริวกรุงเทพ มีประสบการณ์ด้านศิลปะการต่อสู้มากกว่ายี่สิบปีในหลากหลายวิชา ได้ระดับสายดำระดับสูงสุดและรับตำแหน่ง ยูฟู ชิฮัน ในวิชาบูจินกันบูโด ไทจุสสุ และ เป็นผู้ก่อตั้งและสอนในโรงฝึกบูจินกันประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1998 ได้เข้าฝึก วิชามุไกริว อิไอเฮียวโด (ทาเมชิกิริ) ที่โรงฝึกเอโดะมุไกไค (ชื่อเดิมในขณะนั้น ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น มุซาชิโนะคุนิ มุไกไค) ที่เมืองโตเกียว กับอาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ และ อาจารย์ซากาคุจิ มิชินาริ (ปัจจุบันเปิดสอนวิชา ริวโอริว ชิซันโด) ขณะที่ไปพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จนเมื่อกลับสู่ประเทศไทยได้รับอนุญาตจากมุซาชิโนะคุนิ มุไกไค โดยอาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ ให้เปิดกลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ โดยกลุ่มฝึกขึ้นตรงกับ อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ เคียวชิ เพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกฝนวิชาดาบของมุไกริว อิไอเฮียวโด ต่อไป

 

vlcsnap-2015-02-15-05h29m35s133

ร.อ. เอก  โอสถหงษ์ ขณะฝึกชิซันในโรงฝึกที่ประเทศญี่ปุ่น

s__6201360

คณะสมาชิกกลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ เข้าฝึกในประเทศญี่ปุ่น

s__117121048

s__117121052

วิชาของมุไกริวมีเป้าหมายการฝึกคือการพัฒนาขัดเกลามนุษย์จากภายใน การฝึกฝนในวิชาของมุไกริวอย่างต่อเนื่องก็เพื่อเป็นช่องทางเพื่อการขัดเกลาจิตวิญญาณ และ พัฒนาตัวตนข้างในของมนุษย์ มิใช่การฝึกฝนเพื่อเป็นวิชาที่เน้นศิลปะในการฆ่าฟัน และ ไม่ใช่วิชาที่มีความต้องการเข่นฆ่าในการต่อสู้  “ไม่ทำร้ายผู้อื่น และ ไม่ถูกผู้อื่นทำร้าย แต่เข้าใจสถานการณ์และโต้ตอบด้วยความสุขุม”

* สถานที่ฝึก และ ค่าใช้จ่าย ดูได้ที่หน้า  เวลาฝึก สถานที่ และการติดต่อ