เวลาฝึก สถานที่ และการติดต่อ

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559
กลุ่มฝึก มุไกริว กรุงเทพ ย้ายสถานที่ฝึกมาที่
สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี (ใช้ห้องเทควันโด)
โดยเพิ่มเติมเวลาฝึกมากขึ้น คือ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น.
(วอร์มอัพ อบอุ่นร่างกาย เวลา 15.00-15.30)

ใช้ห้องฝึกต่อจากการฝึก บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ

newlopic

iaido thailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากต้องปรับระเบียบให้เข้ากับวิชาอื่น ๆ ในสโมสร จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บค่าฝึกดังนี้

ค่าฝึก 1600 บาท สำหรับการฝึก 8 ครั้ง (ภายในสามเดือน)
หรือ 250 บาท / ครั้ง
*** ค่าฝึกจ่ายที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของสโมสรทหารบก ***

เปิดรับผู้สนใจเข้าฝึกใหม่ตลอดทั้งปี สามารถเริ่มฝึกได้ทุกสัปดาห์

แผนที่ (คลิกที่รูป)

thaiarmy-map-th
มีการฝึกทุกอาทิตย์หากมีการงดฝึกจะประกาศผ่านหน้า เฟสบุ้ค และ เวปไซต์

* ผู้เข้าฝึกควรมาถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อการแต่งตัว และ อบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก
* หากเข้าฝึกครั้งแรกและต้องการซื้อดาบไม้และฝักให้แจ้งก่อนมาด้วย
* อุปกรณ์มีให้ยืมได้บ้างแต่ไม่แน่นอนว่าจะมีครบในแต่ละครั้ง จึงควรติดต่อมาก่อน
* รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดูได้ที่หน้า การเตรียมตัวเข้าฝึก 

ติดต่อกลุ่มฝึก อีเมล์  mugairyu.bangkok@outlook.com
หรือทางกล่องข้อความของเฟสบุ้คเพจของกลุ่มฝึกได้ที่ กลุ่มฝึกมุไกริวกรุงเทพ Mugairyu Bangkok Keikokai 

Capture2