วิชาดาบ

สมาชิกกลุ่มฝึกมุไกริวกรุงเทพเข้าฝึกและสอบเลื่อนระดับสายในประเทศญี่ปุ่น

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะของกลุ่มฝึกมุไกริวกรุงเทพ
ได้เดินทางเข้าฝึกและสอบเลื่อนระดับสายในโรงฝึกโยโกฮาม่ามุไกไค ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับปีนี้กิจกรรมเกิดขึ้นหลังการประชุมใหญ่ (Taikai ไทไค) ของมุไกริวประจำปี 2016

19365

s__117121048

s__117121050

s__117121060

 

งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559

กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559 เนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษ
ส่วนสัปดาห์ต่อไปมีการฝึกตามปรกติ
(ถือว่าจะมีฝึกเป็นปรกติทุกสัปดาห์หากไม่มีประกาศงดฝึก )