งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

ประกาศกลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ

งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เนื่องจากมีกิจกรรมนอกสถานที่

ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 จะทำการฝึกโดยรับเฉพาะสมาชิกปัจจุบัน (เพื่อเตรียมการย้ายสถานที่ฝึก)