งดฝึกในวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. 2559

กลุ่มฝึกมุไกริวกรุงเทพ งดฝึกในวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. และ
จะทำการฝึกอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไป (หากอาทิตย์ใดไม่มีประกาศงดจะมีการฝึกตามปรกติทุกครั้ง)