Author: mugaithai

งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559

กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559 เนื่องจาก
ส่วนสัปดาห์ต่อไปมีการฝึกตามปรกติ
(ถือว่าจะมีฝึกเป็นปรกติทุกสัปดาห์หากไม่มีประกาศงดฝึก )

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มฝึกได้ที่ เฟสบุ้ค

งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559

กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ งดฝึกวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559 เนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษ
ส่วนสัปดาห์ต่อไปมีการฝึกตามปรกติ
(ถือว่าจะมีฝึกเป็นปรกติทุกสัปดาห์หากไม่มีประกาศงดฝึก )

งดฝึกในวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. 2559

กลุ่มฝึกมุไกริวกรุงเทพ งดฝึกในวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. และ
จะทำการฝึกอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไป (หากอาทิตย์ใดไม่มีประกาศงดจะมีการฝึกตามปรกติทุกครั้ง)

ข่าวกลุ่มฝึก

มุไกริว บางกอก เคโกะไก (Bangkok Keikokai)  หรือ กลุ่มฝึกมุไกริว กรุงเทพ

เปิดทำการฝึกวิชาดาบ มุไกริว อิไอเฮียวโด โดย ร.ท. เอก  โอสถหงษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์ โยชิทะกะ โนมูระ (Yoshitaka Nomura) จาก โยโกฮาม่า มุไกไค หนึ่งในโรงฝึกหลักของ มุซาชิ โนะ คุนิ มุไกไค (ชื่อเดิมคือ เอโดะ มุไกไค) โดยวิชาอยู่ภายใต้การสอนของผู้สืบทอดคนที่ 16 ของ มุไก ชินเด็น มุไกริว อิไอเฮียวโด (Mugai Shinden Mugairyu Iaihyodo) อาจารย์ โคนิชิ มิสะคะซุ ริวโอ (Konishi Misakazu Ryuoh)

โดยเริ่มต้นกลุ่มฝึก keikokai ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559

Bangkok Keikokai is a study group of Mugai ryu Iaihyodo.
The Keikokai is leaded by Flt.Lt. Ake Osothongs under the guidance of Yoshitaka Nomura from Yokohama Mugaikai under Shiryukai.